• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

 • Sunday, 04 February 2018, 02:47:19 PM
 • Bài viết liên quan:

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ:  Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

   

  - Dịch công chứng, dịch thuật công chứng, dịch công chứng hà nội, dịch công chứng tphcm, dịch vụ dịch thuật, dịch thuật hà nội, công ty dịch thuật

   

  HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
  ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

  (Số: ……………./HĐCCDVĐKTM)

   

  Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………..……………………

  Chúng tôi gồm có:

  BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): ……………………..……………………..……………………..………

  Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………..

  Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………

  Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………………

  Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………..

  Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………

  Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..……………………..……………..

  Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..……………………….. làm đại diện.

  Email: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

  Website: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

   

  BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B): ……………………..……………………..……………………..…………

  Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………

  Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………..

  Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..

  Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..……………………………………...

  Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..……………………………………

  Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..…………………………………….

  Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..………………………… làm đại diện.

  Email: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

   

  Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

   

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

  Bên A tiến hành đăng ký và duy trì cho bên B (các) tên miền sau:

  Stt

  Tên miền (ghi chữ IN HOA)

  Số năm duy trì

  1

   

  ……năm

  2

   

  ……năm

   

  ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên B thanh toán ngay cho bên A các khoản phí sau:

  STT

  Khoản mục

  Đơn giá (VNĐ)

  Số lượng

  Thời gian

  Thành tiền (VNĐ)

  01

  Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN

   

  ….tên miền

   

   

  Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN

   

   ….tên miền

  1 năm

   

  02

  Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

   

  …..tên miền

   

   

  Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

   

   …..tên miền

  1 năm

   

  Tổng tiền

   

   

  Tổng tiền bằng chữ

   

   

  2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên A đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

  2.3.Hình thức thanh toán: 

   Trực tiếp tại địa chỉ bên A        Trực tiếp tại địa chỉ bên B         Chuyển khoản

   

  ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên A tiến hành khởi tạo tên miền cho bên B trong bản khai đăng ký tên miền kèm theo hợp đồng này.

  3.2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

  3.3. Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí cho bên A như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

  3.4 Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

  Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

  3.5 Bên B không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: Nội dung xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

  Nội dung gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dung dấu trong tiếng Việt.

   

  ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên B.

  4.2. Trong trường hợp bên B đã thanh toán cho bên A nhưng tên miền không đăng ký được, bên A có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên B.

  4.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B triển khai, giải quyết các yêu cầu kỹ thuật

  4.4.  Bên A không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên B sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

  4.5.  Chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký tên miền, đảm bảo duy trì, an ninh, an toàn đối với các tên miền của tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống máy chủ tên miền của mình.

  4.6.  Sau khi thanh lý hợp đồng duy trì tên miền, bên A phải thực hiện chuyển đổi việc duy trì tên miền sang nhà đăng ký mới và không được phép ngăn cản khi bên B đang sử dụng tên miền có yêu cầu.

  4.7  Ngừng cung cấp dịch vụ khi bên B không đóng phí, lệ phí tên miền theo quy định.

   

  ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên A chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

  5.2  Tên miền đăng ký có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63 ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, từ a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-”. Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

  5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ……… ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

  5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án.

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                          Chức vụ

                  (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

   

   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật chuyên nghiệp HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật đa ngôn ngữ trên thị trường. Trân trọng được phục Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệp: Dịch tiếng Anh tại Hà Nội, Phiên dịch tiếng Anh

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch công chứng tiếng Pháp

  Dịch tiếng Hàn, Dịch thuật tiếng Hàn chuyên nghiệp

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

  Dịch tiếng Hungary - Dịch thuật tiếng Hungary chuyên nghiệpChúng tôi hiểu rằng chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của khách dịch tiếng Hungary, và chúng tôi cam kết tuyển chọn những chuyên gia thực thụ, đúng chuyên ngành cho dự án của bạn.

  Dịch thuật - Dịch thuật Hanu chuyên cung các các dịch vụ dịch thuật: Dịch Công Chứng: Dịch thuật công chứng lấy nhanhdịch thuật giá rẻ tphcmdịch thuật công chứng hà nội, gấp các loại văn bản, giấy tờ tư pháp, hộ tịch, dịch hồ sơ du học, hợp đồng kinh doanh, báo cáo tài chính, tài liệu chuyên ngành. Dịch hồ sơ thầu

  Dịch thuật online - Dịch thuật HANUNHẬN DỊCH CÔNG CHỨNG TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ, CÁC NGÔN NGỮ (ANH - PHÁP - ĐỨC - NHẬT - HÀN - TRUNG - CAMPUCHIA - LÀO - THÁI - NGA...)

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®