• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

 • Thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng khi ly hônCiviLaw hướng dẫn quý khách hàng về ly hôn cũng như các thủ tục ly hôn, tranh cấp tài sản, con cái...

 • Sunday, 04 February 2018, 09:35:45 PM
 • Tham khảo thêm các bài viết liên quan: 

  Thỏa thuận tài sản chung - riêng vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn

   

  Theo Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

  Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

  Điều 48 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

  1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

  a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

  b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

  d) Nội dung khác có liên quan.

  2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

  Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể được sửa đổi, bổ sung theo điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

   

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Xem thêmDịch vụ báo cáo thuế Tp. Hồ Chí Minh - chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, theo quý, cuối năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®