• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

 • Thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng khi ly hônCiviLaw hướng dẫn quý khách hàng về ly hôn cũng như các thủ tục ly hôn, tranh cấp tài sản, con cái...

 • Thursday, 02 August 2018, 11:50:50 PM
 • Tham khảo thêm các bài viết liên quan: 

  Thỏa thuận tài sản chung - riêng vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn

  Theo Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

  Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

  Điều 48 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

  1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

  a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

  b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

  d) Nội dung khác có liên quan.

  Vấn đề chia tài sản khi ly hôn rất phức tạp đòi hỏi sự tư vấn pháp lý của những người có chuyên môn, am hiểu pháp luật. Dịch vụ tư vấn ly hôn hoiluatgia.vn mang tới sự tiện lợi cho phía khách hàng khi gặp vướng mắc về ly hôn. Liên hệ ngay tổng đài của chúng tôi để được luật sư tư vấn miễn phí,

  2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

  Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể được sửa đổi, bổ sung theo điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®