• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Luật quy định về việc cấp dưỡng con sau khi ly hôn

 • Luật quy định về việc cấp dưỡng con sau khi ly hôn

 • Sunday, 04 February 2018, 09:35:48 PM
 •  

  Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

  Tôi và chồng cũ ly hôn năm 2009, chúng tôi có con chung, lúc đó tòa giải quyết tôi nuôi con và mỗi tháng anh ta cấp dưỡng cho con 300 ngàn. Sau một thời gian anh ta lập gia đình mới, tôi cũng có gia đình mới. Bây giờ tôi có yêu cầu anh ta tăng tiền cấp dưỡng cho con nhưng anh ta không chịu. Mặt khác anh ta còn giở luật HNGĐ ra, nói rằng ở chương VI, điều 61, khoản 6 có ghi rõ những trường hợp chấm dứt cấp dưỡng đó là khi bên ly hôn đã lập gia đình mới. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này có áp dụng đúng như vậy không? 

  Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn như sau: 

  "Khi ly hôn, nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình"

  Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

  "Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
  1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động;
  2. Người được cấp dưỡng có thu nhập hoặc tài sản để tự nuôi mình;
  3. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;
  4. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;
  5. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;
  6.  Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn với người khác;
  7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật."
  Khoản 6 điều 61 quy định về việc cấp dưỡng giữa vợ và chồng. Vợ hoặc chồng có khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì người chồng hoặc vợ còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Khi người đó (người được cấp dưỡng) kết hôn với người khác thì nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt.Điều này không áp dụng trong trường hợp, bố có nghĩa vụ cấp dưỡng đi lấy vợ khác thì chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con.

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®