• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  • Hỗ trợ online

  • Quảng cáo left

  • Thời hạn tối đa của giấy phép lao động theo quy định mới là 2 năm.

  • Thời hạn tối đa của giấy phép lao động theo quy định mới là 2 năm.

  • Friday, 12 May 2017, 11:08:21 AM
  • Thời hạn tối đa của giấy phép lao động theo quy định mới là 2 năm.

    Theo quy định của Điều 173 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 thì “Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm”. Hết thời hạn 2 năm người lao động nước ngoài có thể được gia hạn giấy phép lao động với thời hạn tối đa tương tự.

    Cùng với quy định này thì theo đó thời hạn cho thị thực của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tối đa cũng chỉ được 2 năm. Như vậy những người nước ngoài được cấp giấy phép lao động kể từ ngày1/5/2013 khi xin visa tối đa chỉ xin được loại visa 1 năm và nếu xin thẻ tạm trú thì thời hạn tối đa của thẻ tạm trú là 2 năm thay vì thời hạn tối đa là 3 năm như trước kia.

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®