• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động

 • Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động

 • Friday, 12 May 2017, 10:41:52 AM
 • Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động

  1. Những tài liệu người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài bao gồm:

  - Bản copy hoặc bản gốc hộ chiếu;

  - Bản copy hoặc bản gốc Thẻ tạm trú của người nước ngoài (Nếu có);

  - Giấy xác nhận đăng ký tạm trú (Nếu có)

  2. Thời gian xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài; Thời gian chúng tôi hoàn thành việc xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài để xin giấy phép lao động là 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu.

  3. Phí dịch vụ và Hình thức thanh toán

  - Phí dịch vụ sẽ được chúng tôi thông báo khi bạn liên hệ với chúng tôi. Mỗi trường hợp khác nhau thì mức phí dịch vụ cho lý lịch tư pháp sẽ khác nhau.

  - Khách hàng chỉ thanh toán cho chúng tôi một lần duy nhất sau khi nhận được lý lịch tư pháp với những thông tin chính xác về nhân thân người nước ngoài (Nếu có bất cứ sai sót nào liên quan đến thông tin cá nhân chúng tôi sẽ làm lại cho quý khách hàng);

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®