• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

 • Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

 • Friday, 12 May 2017, 10:38:11 AM
 • Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

  Những dịch vụ tư vấn và làm thủ tục hành chính xin cấp giấy phép lao động bao gồm:

  1. Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài

  2. Tư vấn và hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ tài liệu tại nước ngoài cũng như tại Việt Nam trong việc xin cấy giấy phép lao động.

  3. Đại diện cho doanh nghiệp và người nước ngoài làm các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động như xin cấp lý lịch tư pháp (Đối với những trường hợp cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng), làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng, hướng dẫn người nước ngoài khám sức khỏe ......

  4. Đại diện cho người nước ngoài và doanh nghiệp, tổ chức xin cấp giấy phép lao động tại Sở lao động các tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất ......

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®