• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?

 •  Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?

 • Friday, 12 May 2017, 10:42:45 AM
 •  Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?

  Bộ luật lao động năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 có quy định thay đổi về thời hạn lao động tối đa ghi trên giấy phép lao động nên làm cho một số quy định về việc cấp visa và thẻ tạm trụ có sự thay đổi. Theo đó hiện tại Giấy phép lao động hiện tại thời hạn tối đa là 02 năm nên khi xin thị thực Việt Nam người lao động nước ngoài cũng chỉ tối đa được 2 năm tùy vào sự lựa chọn của người sử dụng lao động hoặc người nước ngoài.

  - Người nước ngoài có thể lựa chọn hình thức xin cấp mới visa hoặc gia hạn visa Việt Nam. Visa cấp cho người nước ngoài tối đa là một năm (Không quá 12 tháng). Visa được dán vào một trang trong cuốn hộ chiếu của người nước ngoài.

  - Người nước ngoài có giấy phép lao động có thể lựa chọn việc xin cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú tối đa là 2 năm. Thẻ tạm trú là một tấm thẻ màu xanh được cấp rời khỏi hộ chiếu. Trên thẻ tạm trú có ghi rõ thông tin của người nước ngoài và công ty nơi người nước ngoài đang làm việc.

  Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp người nước ngoài hoặc người sử dụng lao động có thể có quyền lựa chọn việc cấp visa hay thẻ tạm trú. Một số trường hợp Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét và cấp cho Visa hay thẻ tạm trú cho phù hợp.

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®