• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • mẫu hợp đồng ủy quyền công chứng nhà đất

 • mẫu hợp đồng ủy quyền công chứng nhà đất, mẫu ủy quyền sử dụng đất, mẫu ủy quyền ký hợp đồng, mẫu ủy quyền công ty, mẫu giấy ủy quyền, mẫu ủy quyền cá nhân, mẫu ủy quyền kế toán trưởng, mẫu ủy quyền sử dụng xe, mẫu ủy quyền ký hóa đơn

 • Thursday, 01 February 2018, 09:27:14 PM
 • Bài viết liên quan:

  Nhận làm kế toán thuế Hà Nội - Công ty cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, quý, cuối năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Dichvuketoanviet.net được thành lập bởi nhóm các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm, và các chuyên viên tài chính yêu thích và thực sự tâm huyết với nghề kế toán: Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Với tiêu chí Uy tín – chất lượng là hàng đầu, chúng tôi mong muốn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho tất cả các Doanh Nghiệp.

   

  Liên kết QC - Dịch vụ kế toán,Dịch thuật công chứng ,Công ty dịch thuật ,Dịch thuật Hà Nội ,Phiên dịch tiếng anh ,Dịch tiếng Anh , 

   

  Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

  Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

   

  Mẫu hợp đồng ủy quyền công chứng nhà đất, mẫu ủy quyền sử dụng đất, mẫu ủy quyền ký hợp đồng, mẫu ủy quyền công ty, mẫu giấy ủy quyền, mẫu ủy quyền cá nhân, mẫu ủy quyền kế toán trưởng, mẫu ủy quyền sử dụng xe, mẫu ủy quyền ký hóa đơn.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

   

            Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

   

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

  Ông (Bà):..........................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

   

              Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

  1. Chủ thể là vợ chồng:

  Ông : ...............................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

  ........................................................................................................................

  Cùng vợ là bà: .................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).........................................................................................................

  ........................................................................................................................

   

  2. Chủ thể là hộ gia đình:

  Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

  Các thành viên của hộ gia đình:

  - Họ và tên:.......................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

  Họ và tên người đại diện:...................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

  ........................................................................................................................

   

              3.. Chủ thể là tổ chức:

  Tên tổ chức: ....................................................................................................

  Trụ sở: ............................................................................................................

  Quyết định thành lập số:.................... ngày............. tháng ............. năm..............

  do ........................................................................................................... cấp.

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......... ngày......... tháng ....... năm........

  do ........................................................................................................... cấp.

  Số Fax: ........................................... Số điện thoại:...........................................

  Họ và tên người đại diện: ..................................................................................

  Chức vụ: .........................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

   

  Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

            Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1

  PHẠM VI ỦY QUYỀN

   

  Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  ĐIỀU 2

  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

   

  Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày........................................

   

  ĐIỀU 3

  THÙ LAO

   

  Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  ĐIỀU 4

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

   

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

   a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

   b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

   c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

   

  2. Bên A có các quyền sau đây:

   a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;

   b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

   c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

   

  ĐIỀU 5

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

   

            1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

             a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

             b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

             c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

             d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

             đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

             e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

   

            2.Bên B có các quyền sau đây:

             a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

             b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.ĐIỀU 6

  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

   

  Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.

   

  ĐIỀU 7

  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

   

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 8

  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

   

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  3. Các cam đoan khác….

   

  ĐIỀU 9

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

            2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

   

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

   

  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ..............................................................

   

                    Bên A                                                          Bên B

  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                       (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

            (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

              Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

              Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

   

  m một dịch vụ, hoặc đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín, chúng tôi chuyên tư vấn xin giấy phép ICP cho các tổ chức với giá thành phải chăng

   

   

            - Hợp đồng ủy quyền được giao kết giữa Bên A là .……………….…… và Bên B là ………………..….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

   

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

   

  • Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:

  + Bên A .….. bản chính;

            + Bên B .….. bản chính;

            + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

            Số công chứng .…………. , quyển số .……. TP/CC- ………………….

   

                                                                      Công chứng viên

                                                               (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật chuyên nghiệp HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu Dịch thuật đa ngôn ngữ trên thị trường. Trân trọng được phục Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh, Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch công chứng tiếng AnhDịch tiếng Anh tại Hà NộiDịch tiếng Anh tại TP HCM... Với tốc độ hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung vừa là công cụ giao tiếp vừa là một phần của văn hoá...

  - Dịch tiếng PhápDịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội

  Dịch tiếng HànDịch thuật tiếng Hàn chuyên nghiệpdịch công chứng tiếng Hàndịch tiếng Hàn tại Hà Nội, dịch tiếng Hàn tại TP HCM, dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt, phiên dịch tiếng Hàn hội thảo...

  Dịch tiếng LàoDịch thuật tiếng Lào chuyên nghiệp: dịch thuật từ tiếng Lào sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Lào ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng dịch thuật để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

  Dịch tiếng TrungDịch công chứng tiếng Trung: Kinh nghiệm lâu năm cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ dịch thuật tiếng Trung cao, Dịch thuật HANU cam kết mang lại cho bạn dịch vụ dịch thuật tốt nhất, đảm bảo dịch sát nghĩa, câu từ mượt mà.

   

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®