Menu
 • mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Ủy quyền chuyển nhượng đất,  Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Thursday, 01 February 2018, 09:31:46 PM
 • Bài viết liên quan:

  Dichvuketoanviet.net được thành lập bởi nhóm các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm, và các chuyên viên tài chính yêu thích và thực sự tâm huyết với nghề kế toán: Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Với tiêu chí Uy tín – chất lượng là hàng đầu, chúng tôi mong muốn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho tất cả các Doanh Nghiệp.

  Nhận làm kế toán thuế Hà Nội - Công ty cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, quý, cuối năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  mẫu ủy quyền công ty, mẫu ủy quyền công chứng, mẫu giấy ủy quyền, mẫu ủy quyền cá nhân, mẫu ủy quyền ký hợp đồng, mẫu ủy quyền kế toán trưởng, mẫu ủy quyền sử dụng đất, mẫu ủy quyền sử dụng xe, mẫu ủy quyền ký hóa đơn

  Dịch thuật công chứng - Dịch thuật chuyên nghiệp lấy ngay: Nhận dịch công chứng tư pháp văn bản, tài liệu lấy ngay, Dịch thuật chuyên nghiệp báo cáo tài chính, hồ sơ du học

  Theo quy định tại Luật công chứng 2006 thì hình thức tổ chức hành nghề công chứng gồm có: Phòng công chứng và Văn phòng công chứng; Phòng công chứng: Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; Văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

  Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.Giá trị văn bản công chứng của hai loại hình tổ chức công chứng có giá trị ngang nhau, được quy định tại Điều 6 Luật công chứng: Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoả thuận khác. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu.

  Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

  Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----o0o-----

   

   

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  (chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

  BÊN ỦY QUYỀN : (Gọi tắt là bên A) 

  • Họ tên Ông                         : ……………………………………………………………………
   Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

       Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………             

        Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

  • Họ tên Bà                            : ……………………………………………………………………
   Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

       Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………             

        Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

  Là người được sử dụng quyền sử dụng đất toạ lạc tại thửa đất số: ………………………, tờ bản đồ số: ……………………, Phường: ………………, Quận:………………, TP. Hồ Chí Minh theo:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………..........do...............................cấp ngày :……………………
  • Trước bạ ngày:……………………………………………………………....................

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :   (Gọi tắt là bên B)

  • Họ tên Ông                         : ……………………………………………………………………
   Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

       Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………            

        Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

  • Họ tên Bà                            : ……………………………………………………………………
   Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

       Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………            

        Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

   

  Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

   

                                                           ĐIỀU 1:
                                                         PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

  • Tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng tìm hiểu các thông tin về thửa đất nêu trên;
  • Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về các điều khoản trong nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các cơ quan có thẩm quyền.

           -  Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

                                                                              ĐIỀU 2:
                                                               THỜI HẠN ỦY QUYỀN

            Thời hạn ủy quyền là: .....................kể từ ngày :……………......cho đến ngày:……………

   

  ĐIỀU 3:
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

            1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

  -   Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………………………… do ……………………………………… cấp ngày ………………………………, và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

  -    Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

  • Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;
  • Trả thù lao cho bên được ủy quyền với số tiền là :……………………………...............

  -     Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

  2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :

  - Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

   

  ĐIỀU 4:
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

  - Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………………………do…………………………cấp ngày …………………và các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

  - Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

  2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

  - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận .

  - Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên;

   
  ĐIỀU 5:
  CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi thực hiện hợp đồng này và phải được Văn phịng cơng chứng Chợ Lớn chứng nhận mới có giá trị để  thực hiện .

   
  ĐIỀU 6:
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

  1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .

  ĐIỀU 7:
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

            1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.

            2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

   

            Bên ủy quyền

     (ký và ghi rõ họ và tên)

                     Bên được ủy quyền

                  (ký và ghi rõ họ và tên)


   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật chuyên nghiệp HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu Dịch thuật đa ngôn ngữ trên thị trường. Trân trọng được phục Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh, Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch công chứng tiếng AnhDịch tiếng Anh tại Hà NộiDịch tiếng Anh tại TP HCM... Với tốc độ hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung vừa là công cụ giao tiếp vừa là một phần của văn hoá...

  - Dịch tiếng PhápDịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội

  Dịch tiếng HànDịch thuật tiếng Hàn chuyên nghiệpdịch công chứng tiếng Hàndịch tiếng Hàn tại Hà Nội, dịch tiếng Hàn tại TP HCM, dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt, phiên dịch tiếng Hàn hội thảo...

  Dịch tiếng LàoDịch thuật tiếng Lào chuyên nghiệp: dịch thuật từ tiếng Lào sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Lào ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng dịch thuật để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

  Dịch tiếng TrungDịch công chứng tiếng Trung: Kinh nghiệm lâu năm cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ dịch thuật tiếng Trung cao, Dịch thuật HANU cam kết mang lại cho bạn dịch vụ dịch thuật tốt nhất, đảm bảo dịch sát nghĩa, câu từ mượt mà.

   

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®