Menu
 • BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ - Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

 • BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ - Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh, Luật sư - Chuyên tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn pháp lý, đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đâu tư, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu

 • Sunday, 18 June 2017, 10:56:44 PM
 • BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ - Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

  Điều 10. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

  1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

  a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

  b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

  c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

  d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

  đ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

  e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

  g) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sách quản lý ngoại hối và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

   

  Legal Guid Service giới thiệu gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ với thời gian nhanh , đảm bảo tại Hà Nội. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách, Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật kinh doanh, đặc biệt hỗ trợ hàng trăm lượt dịch vụ thành lập công ty trong cả nước 

   

   

   

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®