Menu
 • Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

 • Hội Luật Gia xin cung cấp cho quý vị thông tin về thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 • Tuesday, 17 September 2019, 09:22:26 PM
 • Thay đổi loại hình công ty là 1 trong hình thức doanh nghiệp lại cơ cấu công ty làm thế nào cho hợp với quy mô và khuynh hướng phát triển của công ty đó. Trong tình huống công ty du học không còn đủ số lượng thành viên ít nhất theo pháp luật của pháp lý thì buộc họ phải triển khai biến hóa mô hình công ty khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. bây giờ, giấy tờ thủ tục tương quan tới chuyển đổi mô hình công ty tư vấn du học được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật trung tâm tư vấn du học năm trước.

  Những hình thức chuyển đổi mô hình doanh nghiệp:

  Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV sang công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn từ hai cá thể trở lên (trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 Thành Viên chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho 1 hoặc 1 phần nhỏ cá thể khác) và Ngược lại
  biến hóa từ công ty CP sang công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên
  đổi khác từ tổ chức TNHH sang trung tâm tư vấn du học cổ phần và trái lại

  Trường hợp biến đổi đơn vị CP thắng lợi ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên:

  Một cổ đông hoặc cá thể nhận ủy quyền đồng loạt CP, phần vốn góp khớp ứng của cả các cổ đông, thành viên còn sót lại
  Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận đầu tư bằng đồng loạt cổ phần hoặc phần vốn góp của cả các cổ đông, thành viên còn lại
  Một người không phải là cá thể hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận đầu tư bằng toàn bộ số CP hoặc phần vốn góp của cả cổ đông hoặc cá thể của đơn vị

  Trường hợp chuyển từ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sang công ty cổ phần:

  Điều kiệu chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty CP. trường hợp tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn có ít hơn ba thành viên, thì việc thêm thành viên mới có thể thực hiện cùng theo đó với việc đổi khác công ty du học . cá thể mới hoàn toàn có thể là người nhận chuyển nhượng một phần nguồn vốn góp của cá thể hiện có hoặc là kẻ góp thêm vốn vào trung tâm tư vấn du học .

  Biến hóa công ty tư nhân sang công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn
  chuyển đổi từ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên là đơn vị sang trung tâm tư vấn du học TNHH 1 Thành Viên là cá thể (trong trường hợp tổ chức chuyển  toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân khác)

  Từ những trường hợp trên có thể rút ra là:

  Công ty tư vấn du học TNHH Tư Nhân chưa được chuyển trực tiếp thắng lợi ty cổ phẩn. Muốn tiến hành việc đổi khác này thì phải tuân theo chu trình từ tổ chức tư nhân => tổ chức TNHH => công ty CP.
  không còn điều khoản về công ty du học CP & tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn thay đổi thành công ty du học TNHH Tư Nhân , do đó việc biến đổi này không thể thực hiện được
  Công ty tư vấn du học có từ dưới 2 thành viên thì không còn biến hóa chiến thắng ty CP
  công ty muốn chuyển qua mô hình khác phải chứng minh đáp ứng một cách đầy đủ điều kiện kèm theo của loại hình đó do pháp lý pháp luật

  Trình tự tiến hành: Theo điều khoản của Luật doanh nghiệp thì khi thay đổi mô hình các doanh nghiệp phải sẵn sàng hồ sơ đổi khác mô hình công ty du học & thực hiện các thủ tục ĐK đổi khác tại Phòng ĐK kinh doanh – Sở chiến lược đầu tư tỉnh, khu phố nơi công ty tư vấn du học đặt Trụ sở. cùng theo đó công ty biến đổi con dấu công ty và Mã số thuế của công ty.

  Hồ sơ đổi khác loại hình công ty cần có các văn bản

  Giấy kiến nghị ĐK tổ chức (theo mẫu)
  Đưa ra quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc biến hóa của:

  Chủ sở hữu công ty du học (đối với trung tâm tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên)
  hội đồng cá thể của trung tâm tư vấn du học (đối với công ty tư vấn du học TNHH hai cá thể trở lên)
  Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  Điều lệ công ty (đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn & trung tâm tư vấn du học cổ phần)
  list cá thể (đối với đơn vị TNHH hai cá thể trở lên & đơn vị cổ phần)
  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận góp vốn đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
  sách vở chứng minh tư cách pháp luật của nhà đầu tư mới: Giấy chứng tỏ nhân dân, hộ chiếu hoặc sách vở xác thực cá thể khác còn hiệu lực thực thi hiện hành
  Đối với chủ đầu tư là pháp nhân thì nên có: Bản sao hợp lệ đưa ra quyết định thành lập; Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại hoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác;
  so với người đầu tư nước ngoài thì các sách vở và giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự
  Kèm theo các giấy tờ:
  tình huống biến hóa từ doanh nghiệp TNHH Một Thành Viên sang doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên:

  HĐ ủy quyền (kèm theo một số giấy tờ chứng minh) hoặc sách vở xác nhận việc khuyến mãi , cho một phần quyền sở hữu của công ty so với tình huống chủ nắm giữ chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho 1 phần quyền nắm giữ trung tâm tư vấn du học cho 1 hoặc 1 số cá nhân khác.
  đưa ra quyết định của chủ nắm giữ công ty tư vấn du học về sự việc huy động thêm vốn góp nếu chủ nắm giữ huy động thêm vốn góp xuất phát điểm từ 1 hoặc một phần nhỏ cá thể khác

  Tình huống biến hóa từ công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn hai cá thể trở lên sang công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên:

  Hợp đồng chuyển nhượng phần nguồn vốn góp & các giấy tờ chứng minh

  Tình huống chuyển từ công ty tư vấn du học CP sang công ty du học TNHH và ngược lại:

  HĐ ủy quyền phần nguồn vốn góp và các sách vở và giấy tờ chứng tỏ hoặc thỏa thuận hợp tác đầu tư

  Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày thao tác

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®