Menu
 • Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

 • Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

 • Sunday, 04 February 2018, 09:05:54 PM
 • Bài viết liên quan:

  - Dịch công chứng, dịch thuật công chứng, dịch công chứng hà nội, dịch công chứng tphcm, dịch vụ dịch thuật, dịch thuật hà nội, công ty dịch thuật

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI 

  (Số: ……………./HĐTNXVKB)

   

  Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, Tại ……………………………………………...Chúng tôi gồm có:

  BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):

  Địa chỉ:…………………………………………...…………………………………………........……………………

  Điện thoại: ……………………………………………….………... Fax: ……………………………….…………...

  E-mail: …………………………………………...…………………………………………...................................

  Giấy phép số: …………………………………………...………………………………………….........................

  Mã số thuế: …………………………………………...…………………………………………............................

  Tài khoản số: …………………………………………...…………………………………………..........................

  Do ông (bà): …………………………………………............... Năm sinh: ………………………………………..

  Chức vụ: …………………………………………...…………………………………………... làm đại diện. 

  Là chủ sở hữu của nhà xưởng, kho bãi cho thuê: ………………………………………….............................

   

  BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):

  Địa chỉ:…………………………………………...…………………………………………........……………………

  Điện thoại: ……………………………………………….………... Fax: ……………………………….…………...

  E-mail: …………………………………………...…………………………………………...................................

  Giấy phép số: …………………………………………...………………………………………….........................

  Mã số thuế: …………………………………………...…………………………………………............................

  Tài khoản số: …………………………………………...…………………………………………..........................

  Do ông (bà): …………………………………………............... Năm sinh: ………………………………………..

  Chức vụ: …………………………………………...…………………………………………... làm đại diện. 

   

  Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

   

  ĐIỀU 1ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ..... m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại………………………………………......................................

  1.2. Mục đích thuê: ……………………………………….............………………………………………...............

   

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

  2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ....... năm được tính từ ngày ..... tháng .... năm .... đến ngày ..... tháng..... năm .....

  2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

  2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

  2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

   

  ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  3.1. Giá thuê nhà xưởng, kho bãi là: ................................ đ/m2/tháng (Bằng chữ             …………………………)

  3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A .................... năm tiền thuê nhà xưởng, kho bãi là: ………………VNĐ

  (Bằng chữ: ……………………………………….............……………………………………….........................)

  Sau thời hạn ......... năm, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được thanh toán ...... tháng một lần vào ngày....... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  

   

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  4.1. Quyền của bên A:

  a) Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

  b) Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

  c) Yêu cầu bên giao lại nhà xưởng, kho bãi khi hết thời hạn thuê.

  d) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.

  e) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  4.2. Nghĩa vụ của bên A:

  a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

  b) Giao nhà xưởng và kho bãi cho bên B theo hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng công năng, thiết kế.

  cBảo trì, sửa chữa nhà xưởng và kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

  e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  5.1. Quyền của bên B:

  a) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi.

  b) Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê; sử dụng nhà xưởng, kho bãi trong thời gian thuê.

  c) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi, nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên A đồng ý bằng văn bản.

  d) Được tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà xưởng, kho bãi.

  e) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà xưởng, kho bãi đang thuê trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng; yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra.

  f) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên A vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  5.2. Nghĩa vụ của bên B:

  a) Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

  bTrả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  c) Trả nhà xưởng, kho bãi cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  dSửa chữa những hư hỏng của nhà xưởng, kho bãi do lỗi của mình gây ra.

  e) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi nếu không có sự đồng ý của bên A.

  f) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  gCác nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 6CAM KẾT CHUNG

  6.1. Bên A cam kết nhà xưởng, kho bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

  9.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

  9.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

  9.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  9.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):

  ……………………………………….............………………………………………............................................

   

  ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.

   

  ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm …...

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

   

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                          Chức vụ

                  (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Việc công chứng hoặc chứng thực quy định tại Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006.

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngũ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật khắt khe, đa ngôn ngữ trên thị trường Dịch thuật Hà Nội - Dịch thuật TP HCM (Sài Gòn) cũng như thị trường trong cả nước. Trân trọng được phục vụ Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Anh... là những dịch vụ cấp thiết đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp... hiện nay, vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội - TP HCM, Dịch công chứng tiếng Pháp lấy nhanh, lấy gấp trong ngày...

  Dịch tiếng Hàn - Dịch công chứng tiếng Hàn: Dịch thuật HANU với đội ngũ chuyên gia tiếng Hàn hàng đầu sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ biên - phiên dịch tiếng Hàn Quốc uy tín, chất lượng nhất.

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

   

  Dịch vụ sơn nhà , thi công sơn nhà chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thi công sơn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc, ở miền nam chúng tôi thi công sơn tphcmthi công sơn đà nẵngthi công sơn hải phòng.

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®