Menu
 • Hợp đồng thuê nhà ở

 • Hợp đồng thuê nhà ở

 • Sunday, 04 February 2018, 09:00:29 PM
 • Bài viết liên quan:

  Dịch công chứngdịch thuật công chứngdịch công chứng hà nộidịch công chứng tphcmdịch vụ dịch thuậtdịch thuật hà nộicông ty dịch thuật

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 

  (Số: ……………./HĐTNO)

   

  Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại …………………………………………Chungs tôi gồm có:

  BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

  a) Trường hợp là cá nhân:

  Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

  Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..……………………………………………….

  bTrường hợp là đồng chủ sở hữu:

  Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

  Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

  CMND số: ………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………..

  Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

  Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..……………………………………………….

   

  Các chứng từ sở hữu và tham khảo về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

  ………………………………………..…………………………………………………………………………….

  ………………………………………..…………………………………………………………………………….

   

  BÊN THUÊ (BÊN B):

  Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu: ……………………………………………..……………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

  Điện thoại: ……………………………………………..…… Fax:………………………………………………

  Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

  Tài khoản số: …………………………………………… Mở tại ngân hàng: ………………………………...

   

  Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

   

  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

  Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………………………………………………………………

  1.1. Nhà ở:

  a) Tổng diện tích sử dụng:..………………………………………………… m2

  b) Diện tích xây dựng: ………………………………………………………. m2

  c) Diện tích xây dựng của tầng trệt: …………………………………..…… m2

  d) Kết cấu nhà: ……………………………………………………………….

  e) Số tầng: …………………………………………………………………….

  fTrang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) ……………………………………………………….

  1.2. Đất ở:

  Thửa đất số: ………………………………………………………………………..

  Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………

  Diện tích: …………………………………………………………………………….m2

  Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………………………..m2

  1.3. Các thực trạng khác: ………………………………………………………….

   

  ĐIỀU 2GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Giá cho thuê nhà ở là .................. đồng/ tháng (Bằng chữ: …………………………………………..)

  Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

  2.2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

  2.3. Phương thức thanh toán: bằng ……………………., trả vào ngày .......... hàng tháng.

   

  ĐIỀU 3THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

  3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …… tháng …… năm ………..

  3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày ........ tháng ........ năm ….........

   

  ĐIỀU 4NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  4.1. Nghĩa vụ của bên A:

  a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

  b) Phổ biến cho bên B quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  c) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

  d) Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

  e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

  fNộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

  gHướng dẫn, đôn đốc bên B thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

  4.2. Quyền của bên A:

  a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

  bTrường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên A cải tạo nhà ở và được bên B đồng ý thì bên A được quyền điều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do các bên thoả thuận; trong trường hợp không thoả thuận được thì bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên B theo quy định của pháp luật;

  c) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra;

  d) Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;

  e) Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng.

  f) Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong các hành vi sau đây :

  - Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

  - Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

  Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

  - Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

  - Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

  - Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

   

  ĐIỀU 5NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  5.1. Nghĩa vụ của bên B:

  aSử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

  bTrả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

  cTrả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

  dTrả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

  e) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  f) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp đượcbên A đồng ý bằng văn bản;

  g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

  h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại mục h khoản 5.2 Điều 5.

  5.2. Quyền của bên B:

  aNhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

  bĐược đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

  cĐược thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

  dYêu cầu bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

  eĐược tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

  fĐược ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

  gĐược ưu tiên mua nhà đang thuê, khi bên A thông báo về việc bán ngôi nhà;

  hĐơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

  Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

  Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

  Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

   

  ĐIỀU 6TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 7CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  7.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện.

  7.2. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trong các trường hợp sau:

  a) Thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không xác định thời hạn thuê thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên A biết về việc chấm dứt hợp đồng;

  b) Nhà ở không còn;

  c) Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

  d) Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

  e) Bên B chết và không có ai cùng chung sống;

   

  ĐIỀU 8CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây :

  8.1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

  8.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

  Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

  8.3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.

   

  ĐIỀU 9ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  9.1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

  8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

   

   

                             BÊN CHO THUÊ                                           BÊN THUÊ

                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 93 Luật nhà ở năm 2005;

  (2) Các bên tham gia hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 92 Luật nhà ở năm 2005;

   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật khắt khe, đa ngôn ngữ trên thị trường Dịch thuật Hà Nội - Dịch thuật TP HCM (Sài Gòn) cũng như thị trường trong cả nước. Trân trọng được phục vụ Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Anh... là những dịch vụ cấp thiết đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp... hiện nay, vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội - TP HCM, Dịch công chứng tiếng Pháp lấy nhanh, lấy gấp trong ngày...

  Dịch tiếng Hàn - Dịch công chứng tiếng Hàn: Dịch thuật HANU với đội ngũ chuyên gia tiếng Hàn hàng đầu sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ biên - phiên dịch tiếng Hàn Quốc uy tín, chất lượng nhất.

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

  - Dịch tiếng Campuchia - Dịch thuật tiếng CampuchiaBạn muốn Dịch thuật tài liệu sang tiếng Campuchia? Bạn muốn tìm một dịch vụ Dịch thuật Campuchia có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng ...

   

   

  Dịch vụ sơn nhà , thi công sơn nhà chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thi công sơn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc, ở miền nam chúng tôi thi công sơn tphcmthi công sơn đà nẵngthi công sơn hải phòng.

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®