Menu
 • Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

 • Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

 • Wednesday, 18 September 2019, 07:40:44 AM
 •  

  CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

   
  A. GIẤY TỜ BÊN BÁN CẦN CUNG CẤP:
  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở:
  Trường hợp bán một phần nhà thì cần có thêm các giấy tờ sau:
  - Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên , Môi trường
  - Hồ sơ hiện trạng nhà
  2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán ( cả vợ và chồng )
  3. Sổ hộ khẩu của bên bán( cả vợ và chồng)
  4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán  (Đăng ký kết hôn )
  *Trong trường hợp bên bán chỉ có một người cần có các giấy tờ sau :
  1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân )
  2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn )
  3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)
  4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản )
  5Hợp đồng uỷ quyền để bán ( Nếu có )
  B. GIẤY TỜ BÊN MUA CẦN CUNG CẤP:
  1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua ( cả vợ và chồng nếu là hai vợ chồng)
  2. Sổ hộ khẩu của bên nhận mua (cả vợ và chồng)
  3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua ( Đăng ký kết hôn )
  4. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai
  5. Hợp đồng uỷ quyền mua ( Nếu có )
  VPCC sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:
  - Đất thuộc hộ gia đình.
  - Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài
  - Có người dưới 18
  - Có yếu tố nước ngoài
  - Có liên quan đến thừa kế
  - Bên chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
   
  Quý khách hàng lưu ý:
   
  Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 16/2010/TT-BXD: “1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai sau ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a. Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để cơ quan công chứng chứng nhận theo mẫu quy định tại phụ lục số 14 ban hành kèm Thông tư này. Khi đề nghị công chứng, các bên phải xuất trình hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải xuất trình văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở lần trước; b) Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định tại điểm a khoản này, một trong hai bên theo thoả thuận nộp bản sao các giấy tờ (gồm văn bản chuyển nhượng hợp đồng; bản sao biên lai nộp tiền góp vốn, tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư và bản sao hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư) cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập thì phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế;

  c. Sau khi đã nộp thuế theo quy định, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hợp đồng (gồm: bản sao biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ chứng minh về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế; bản sao hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư và bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã có chứng nhận của công chứng) để chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng này. Trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và giao lại cho bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư không được thu bất kỳ một khoản phí nào từ việc chuyển nhượng hợp đồng này.

  Kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì chủ đầu tư chấm dứt giao dịch với bên chuyển nhượng hợp đồng và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng;”.

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®